Php strtr() Fonksiyonu

Php 3 Yorum »

strtr fonksiyonu, yazı içindeki belirli karakterleri parametrede verilenler ile değiştirir.

Php strrev() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

strrev fonksiyonu verilen değeri tersine çevirmek için kullanılır.

Php stristr() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

stristr fonksiyonu, değer içinde belirtilen karakteri bulduğu kısımdan sonrasını alır. Büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.

Php str_repeat() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

str_repeat fonksiyonu, verilen değeri belirtilen ölçüde tekrarlama işlemini yapar. İki parametre alır. ilk parametre tekrarlanacak değeri, ikinci parametre kaç kez tekrarlanacağını belirler.

Php ord() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

ord fonksiyonu parametre olarak verilen karakterin ASCII değerini döndürür. chr()’nin tersini yapar.

Php number_format() Fonksiyonu

Php 5 Yorum »

number_format fonksiyonu, verilen değeri binlik formata çevirir. 1, 2 veya 4 parametre alabilir.

Php isset() unset() ve empty() Fonksiyonları

Php 12 Yorum »

isset fonksiyonu, parametre olarak verilen değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol eder.

Php goto() Fonksiyonu

Php 3 Yorum »

goto fonksiyonu kodlar arasında istenilen satıra atlamak ve o satırı çalıştırmak için kullanılır. Çok faydalı ve işinize yarayacak bir fonksiyondur.

Php include() Fonksiyonu

Php Yorum yok »

include Php’nin en çok kullanacağınız fonksiyonlarında biridir. Bir dosya içinde başka bir dosyayı çağırmamızı sağlar.
bakırköy güzellik salonu | kamera sistemleri


Wordpress alt yapısı ve Silicon teması kullanılmıştır.

Copyright © 2017 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.