Php ile Veritabanı İşlemleri – Delete

MySQL

Veritabanındaki belirtilen kayıtları silmek için Delete komutu kullanılır.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Update

MySQL

Veritabanında tabloda bulunan verileri güncelleştirmek için Update komutu kullanılır.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Order By

MySQL

Veritabanındaki verileri belirli bir düzene göre sıralama işlemi yapmak için Order By komutu kullanılır.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Where

MySQL

Veritabanından belirli kriterlere uygun istenilen verileri çekmek için Where komutu kullanılır.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Select

MySQL

Veritabanından bir tabloyu seçmek ve sorgu göndermek için Select komutu kullanılır.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Insert

MySQL

Php ile veritabanındaki tabloya kayıt ekleme işlemi INSERT INTO komutu ile yapılır. Bu işlemi yapabilmemiz için veritabanında tablo oluşturmamız gerekiyor.

Php ile Veritabanı İşlemleri – Create

MySQL

Php ile MySQL’de yeni bir veritabanı oluşturmak için CREATE komutu kullanılır. Daha önceki derslerde anlattığım mysql_connect() fonksiyonu ile MySQL’e bağlantı sağladıktan sonra CREATE komutu yardımıyla veritabanımızı oluşturalım.

Php ile MySQL bağlantısı

MySQL

Php ile MySQL bağlantısı sağlamak için mysql_connect() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyonun parametre kısmında sunucu, kullanıcı adı ve şifre belirtilir.

MySQL Fonksiyonları

MySQL

MySQL veritabanı sorgularında en sık kullanılan fonksiyonlar ve parametreleri.
bakırköy güzellik salonu | kamera sistemleri


Wordpress alt yapısı ve Silicon teması kullanılmıştır.

Copyright © 2017 Celal Yurtcu – Teknolojiye dair ne varsa. Her hakkı saklıdır.